1674/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesten eroraha-asetuksen (999/94) 10 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 10 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

10  §

Ammattikoulutusrahaa suoritetaan virkamiehelle, jolle on myönnetty virkavapautta omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten. Ammattikoulutusraha voidaan myöntää osittaisena henkilölle, joka saa vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain (1663/95) mukaista vuorottelukorvausta ja täyttää ammattikoulutusrahan saantiehdot. Vuorottelukorvaus ei vähennä osittaisen ammattikoulutusrahan suuruutta.


Ammattikoulutusraha voidaan myöntää myös ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittamisen perusteella kertaluonteisesti henkilölle, joka on täyttänyt 30, mutta ei 61 vuotta ja ollut virkasuhteessa valtioon vähintään viisi vuotta ennen tutkinnon suorittamista. Tutkinnon suorittamisen perusteella myönnettävää ammattikoulutusrahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997. Tutkinnon suorittamisen perusteella maksettavaa ammattikoulutusrahaa maksetaan kuitenkin vain sellaisten tutkintojen perusteella, jotka on suoritettu vuoden 1996 aikana.

Ammattikoulutusrahan osalta asetusta sovelletaaan 31 päivään joulukuuta 1996 saakka. Jos ammattikoulutusrahaan oikeuttava koulutus on alkanut viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1996, voidaan ammattikoulutusrahaa maksaa koulutuskokonaisuuden loppuun, kuitenkin enintään 31 päivään heinäkuuta 1997 saakka.

Osittaisen ammattikoulutusrahan osalta asetusta sovelletaan koko sen voimassaolon ajan. Jos osittaiseen ammattikoulutusrahaan oikeuttava koulutus on alkanut viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1997, voidaan etuutta kuitenkin maksaa koulutuskokonaisuuden loppuun, kuitenkin enintään 31 päivään heinäkuuta 1998 saakka.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.