1655/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus sisäpiirin kaupankäynnistä tehdyn yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1  §

Strasbourgissa 20 päivänä huhtikuuta 1989 sisäpiirin kaupankäynnistä tehty yleissopimus ja sen Strasbourgissa 11 päivänä syyskuuta 1989 tehty pöytäkirja, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 25 päivänä elokuuta 1995 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 13 päivänä syyskuuta 1995, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2  §

Hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Suomen hallitus toteaa yleissopimuksen 6 artiklan määräysten mukaisesti ja mainitussa artiklassa olevan sitoumuksen perusteella, että pyynnön vastaanottava viranomainen voi rajoittaa ankaraa salassapitovelvollisuutta, josta määrätään yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleessa.

3  §

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö antavat tarvittaessa tarkempia määräyksiä yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan soveltamisesta.

4  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 83/95)

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.