1637/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkinaviranomaiselle

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/95) 13 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1  §

Jakeluverkonhaltijan tulee ilmoittaa sähkömarkkinakeskukselle liitteessä 1 mainitut tunnusluvut yhdessä jakeluverkkotoiminnan ja muun sähköverkkotoiminnan osalta, mikäli näitä verkkotoimintoja ei ole eriytetty toisistaan.

Mikäli jakeluverkkotoiminta on eriytetty muusta sähköverkkotoiminnasta, tulee verkonhaltijan ilmoittaa sähkömarkkinakeskukselle muun sähköverkon kuin jakeluverkon osalta liitteen 2 mukaiset tunnusluvut.

2  §

Yhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella lasketut tunnusluvut tulee ilmoittaa sähkömarkkinakeskukselle elokuun loppuun mennessä. Mikäli tilikausi poikkeaa 12 kuukauden jaksosta, tuloslaskelma tulee muuttaa 12 kuukauden jaksoa vastaavaksi.

Muut kuin 1 momentissa mainitut tunnusluvut tulee ilmoittaa sähkömarkkinakeskukselle maaliskuun loppuun mennessä.

3  §

Tunnusluvut tulee ilmoittaa viideltä viimeksi toteutuneelta tilikaudelta, ei kuiten- kaan muilta kuin niiltä vuosilta, jolloin verkkotoiminta on ollut eriytettynä sähköliiketoimintojen eriyttämisestä 16 päivänä kesäkuuta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (885/95) mukaisesti.

4  §

Sähköverkonhaltijan on pidettävä 1―3 §:ssä tarkoitetut tunnusluvut julkisesti saatavilla.

5  §

Verkonhaltija voi antaa tietojen tuottamisen ja toimittamisen sähkömarkkinakeskukselle jonkun muun laitoksen tai yhteisön tehtäväksi. Verkonhaltija vastaa kuitenkin aina itse siitä, että sähkömarkkinakeskus saa käyttöönsä tämän päätöksen mukaiset tunnusluvut.

6  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tunnusluvut tulee julkaista ja toimittaa sähkömarkkinakeskukselle ensimmäisen kerran vuonna 1997.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Neuvotteleva virkamies
Arto Lepistö

Liite 1

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.