1622/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa

Oikeusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 32 §:n nojalla sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen suostumuksella:

1  §

Ahvenanmaan maakunnassa annetaan sosiaali- ja terveysalan koulutusta siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksella tarkoitetaan tässä asetuksessa terveydenhuolto-oppilaitosten antamaa koulutusta.

2  §

Ahvenanmaan maakuntahallitus päättää sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloittamisesta ja harjoittamisesta maakunnassa.

3  §

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen pääsyvaatimuksiin ja opetussuunnitelmien perusteisiin sekä opintosuoritusten arviointiin sovelletaan maakunnassa, mitä valtakunnassa säädetään tai määrätään terveydenhuolto-oppilaitoksista.

4  §

Opetushallituksella on oikeus valvoa, että sosiaali- ja terveysalan koulutus Ahvenanmaan maakunnassa on järjestetty 3 §:n mukaisesti ja että opiskelijoille annetaan sellaiset tiedot ja taidot, jotka vaaditaan vastaavienvaltakunnallisten oppilaitosten opiskeli-

joilta.

5  §

Sosiaali- ja terveysalan koulutus Ahvenanmaan maakunnassa antaa saman pätevyyden kuin vastaava koulutus valtakunnassa.

6  §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle on viipymättä ilmoitettava maakunnan oppilaitoksessa suoritetuista terveydenhuollon tutkinnoista.

7  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan terveydenhuollon koulutuksesta Ahvenanmaan maakunnassa 27 päivänä huhtikuuta 1990 annettu asetus (396/90) ja eräiden vuoden 1951 Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla annettujen sopimusasetusten voimassaolon pidentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1594/92) 1 §:n 6 kohta.

Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.