1530/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan passintarkastuspaikoista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun asetuksen (461/92) 1―3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti, 10 ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § ja 4 §:n 1 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa asetuksessa (660/93) sekä 7 § 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (403/93), seuraavasti:

1  §
Passintarkastuspaikat

Maahantulo- ja maastalähtöpaikoiksi 2―7 §:ssä säädetyt lentoasemat, satamat, meri- tai rajavartioasemat sekä valtakunnan maa- tai merirajalla olevat rajanylityspaikat tai rajaosuudet ovat varsinaisia tai tilapäisiä passintarkastuspaikkoja.

Varsinainen passintarkastuspaikka on tarkoitettu kansainväliselle matkustajaliikenteelle.

Maahantulo ja maastalähtö tilapäisen passintarkastuspaikan kautta on sallittu vain, jos erityiset edellytykset täyttyvät. Tällaisia edellytyksiä voidaan säätää maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön kansalaisuuden, asuinpaikan, matkan tarkoituksen, matkustamistavan sekä mukana kuljetettavien tavaroiden perusteella.

2  §
Lentoasemat

Varsinaisia passintarkastuspaikkoja ovat: Helsinki―Malmi, Helsinki―Vantaa, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi―Tornio, Kittilä, Kruunupyy, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere―Pirkkala, Turku, Vaasa ja Varkaus.

Tilapäisiä passintarkastuspaikkoja, joiden kautta maahantulo ja maastalähtö on sallittu vain asianomaisen ministeriön ennakolta myöntämällä rajanylitysluvalla, ovat: Enontekiö, Halli, Kauhava ja Utti.

3  §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla

Varsinaisia passintarkastuspaikkoja ovat: Aavasaksa, Kaaresuvanto, Keinovuopion kylän ja kolmen valtakunnan rajapyykin välinen valtakunnan rajan rajaosuus, Kolari, Muonio, Pello, Pättikkä, Ropinsalmi, Saarikoski ja Tornio.

Lisäksi Suomen ja Ruotsin kansalaisilla, joilla ei ole mukanaan tuontirajoitusten alaista tavaraa eikä muuta kuin sellaista henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua tavaraa, jota on oikeus verottomana tuoda maahan, on oikeus maahantuloon ja maastalähtöön Tornion kaupungin eteläpuolella Hellälän ja Inakarin välisellä merirajan rajaosuudella.

4  §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Norjan välisellä rajalla

Varsinaisia passintarkastuspaikkoja ovat: Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki.


5  §
Passintarkastuspaikat Suomen ja Venäjän välisellä rajalla

Varsinaisia passintarkastuspaikkoja ovat: Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Vaalimaa, Vainikkala ja Vartius.

Tilapäisiä passintarkastuspaikkoja Suomen ja Venäjän kansalaisille ovat: Imatra, Kelloselkä ja Kortesalmi.

7  §
Meri- ja rajavartioasemat

Huvialusten passintarkastuspaikkoja 6 §:n 2 momentissa mainittujen satamien lisäksi ovat Boistön, Bågaskärin, Enskärin, Haapasaaren, Hangon, Kalajoen, Kokkolan, Kotkan, Kummelgrundin, Kökarin, Maarianhaminan, Merikarvian, Nauvon, Pirttisaaren, Porkkalan, Röytän, Storklubbin, Suomenlinnan, Susiluodon, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioasemat sekä Hurpun rajavartioasema ja Utön passintarkastuspaikka.

8  §
Passintarkastus muualla kuin varsinaisella tai tilapäisellä passintarkastuspaikalla

Jos asianomainen ministeriö on myöntänyt rajanylitysluvan maahantuloon tai maastalähtöön, passintarkastus suoritetaan luvassa määrätyssä tai muutoin passintarkastajan osoittamassa tarkoituksenmukaisessa paikassa.


9  §
Maahantulo merialueen kautta

Merialueen kautta maahan tuleva henkilö, joka on oikeutettu maahantuloon ilman passia, voi tulla maahan muualtakin kuin passintarkastuspaikan kautta seuraavin ehdoin:

1) maahantulo tapahtuu huvialuksella, joka on pohjoismaiden välisessä huvialusliikenteessä ja jossa ei ole muita ulkomaalaisia kuin pohjoismaalaisia;

2) huvialuksessa ei ole tulliselvitettävää tavaraa;

3) huvialuksen päällikkö ilmoittautuu viestivälineellä viralliselta kulkuväylältä passintarkastuspaikkana toimivalle meri- tai rajavartioasemalle.

10  §
Rajanylityslupahakemus

Lupaa maahantuloon tai maastalähtöön muualta kuin varsinaisen passintarkastuspaikan kautta haetaan kirjallisesti asianomaiselta ministeriöltä.

Lupahakemuksesta tulee käydä ilmi:

1) maahan tulevan tai maasta lähtevän henkilön henkilö-, kansalaisuus- ja osoitetiedot;

2) aluksen ja ilma-aluksen osalta kansallisuus, nimi, rekisteritunnus ja radiokutsu;

3) maahantuloaika ja -paikka tai maastalähtöaika ja -paikka; sekä

4) maahantulon tai maastalähdön tarkoitus.

Lupahakemus voidaan kiirellisessä tapauksessa jättää passintarkastajalle tai toimittaa telekopiona, sähköpostina tai automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen rajavartiolaitoksen käyttämään tietojärjestelmään.

Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää maahantuloa ja maastalähtöä varten vapautuksia tässä pykälässä säädetyistä vaatimuksista.

12  §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa asianomainen ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänäjoulukuuta 1995.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.