1425/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94) 51 §:n 3 momentin 2 kohdan, 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 7 ja 8 §:n, 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 32 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1199/94), sekä mainitun 32 §:n 3 momentin voimaantulosäännöksen 2 momentin nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Opintolainan enimmäiskorko

Opintolainan enimmäiskorko on 7,5 prosenttia.

2  §
Valtion maksama korkotuki sekä lainansaajan korko-osuus

Valtion luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on 3,25 prosenttia.

Lainansaajan korko-osuus on 4,25 prosenttia.

3  §
Valtion suorittama hoitokorvaus

Opintotukilain 8 §:ssä tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy 1 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se on voimassa vuoden 1996 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1994 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (1161/94).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Claes Andersson

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.