1418/1995

}Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

lisätä eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 31 päivänä joulukuuta 1994 antamansa päätöksen (1578/94) 3 §:ään uuden 4 momentin seuraavasti:

3  §
Nautaeläimet

Sisämarkkinakaupassa alle 30 kuukauden ikäisiä lihantuotantoon tarkoitettuja nautaeläimiä ei tarvitse tutkia tuberkuloosin ja bruselloosin varalta, jos eläimet viedään Suomesta toiseen virallisesti tuberkuloosi- ja bruselloosivapaaseen jäsenmaahan tai jos eläimet tuodaan tällaisesta jäsenmaastaSuomeen. Eläimet on ennen lähettämistä merkittävä lähtömaassa siten, että ne voidaan tunnistaa teurastushetkeen asti. Kuljetuksen aikana nämä eläimet eivät saa olla kosketuksessa muihin kuin tuberkuloosista ja bruselloosista virallisesti vapaista jäsenmaista peräisin oleviin nautaeläimiin.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 95/25/ETY; EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 16

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1995

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.