1413/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 25 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä elokuuta 1994 annetulla asetuksella (773/94) ja 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla asetuksella (1122/94), uusi 7 momentti ja 56 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

25  §
Massat

7. M1-luokan ajoneuvon tulee olla EY-hyväksytty M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin (92/21/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 95/48/EY, mukaisesti. Siltä osin kuin sanotun direktiivin mukaiset massojen mittausmenetelmät poikkeavat siitä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan direktiivin mittausmenetelmiä.

56  §
Radiohäiriöiden torjuminen

2. Sekä otto- että dieselmoottorisen auton, joka EY-tyyppihyväksytään 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen, tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen tai otetaan käyttöön 1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen, tulee olla EY-hyväksytty 1 momentissa mainitun direktiivin mukaisesti, ― sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 95/54/EY.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Asetuksen 25 §:n muutos koskee ajoneuvoa, joka EY-tyyppihyväksytään tai tyyppikatsastetaan uuteen mallisarjaan kuuluvana voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja ajoneuvoa, joka otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen.

Neuvoston direktiivi 95/48/EY; EYVL N:o L 233, 30.9.1995 ja neuvoston direktiivi 95/54/EY; EYVL N:o L 266, 8.11.1995

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.