1410/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Sen estämättä, mitä sairausvakuutuslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1714/91) voimaantulosäännöksen 1 momentissa on sanottu lain 5 §:n 2 momentin ja 5 b §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 1 kohdan soveltamisesta, sovelletaan sanottuja lainkohtia sellaisina kuin ne ovat mainitun sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaan tullessa 31 päivään joulukuuta 1996.

2  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1996.

HE 104/95
StVM 16/95
EV 103/95

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.