1388/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Vuoden 1996 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/92) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero ja varallisuusverolain (1537/92) perusteella valtiolle suoritettava varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2  §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava ansiotulo Vero alarajan Vero alarajan
kohdalla ylittävästä
tulon osasta,
mk mk %
43 000― 59 000 50 7
59 000― 73 000 1 170 17
73 000―104 000 3 550 21
104 000―163 000 10 060 27
163 000―290 000 25 990 33
290 000― 67 900 39
3  §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava varallisuus Vero alarajan Vero alarajan
kohdalla ylittävästä
varallisuuden
mk mk osasta, %
1 100 000― 500 0,9
4  §

Yhteisön varallisuusveroprosentti on 1.

5  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 62/95
VaVM 34/95
EV 118/95

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.