1373/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös maidon kuljetusavustuksista

Valtioneuvosto on 30 päivänä marraskuuta 1994 maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/94) 3 §:n 1 momentin nojalla maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Meijereille voidaan maksaa valtion talousarvion rajoissa vuosittain tämän päätöksen mukaisesti maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1059/94) 6 §:ssä tarkoitettua valtion tukea, jota jäljempänä sanotaan maidon kuljetusavustukseksi.

Maidolla tarkoitetaan tässä päätöksessä täysmaitoa ja kermaa.

2  §
Maidon kuljetusavustus

Kuljetusavustusta voidaan maksaa meijereille yhteensä enintään 8,9 miljoonaa markkaa.

Maidon kuljetusavustusta maksetaan vuonna 1995 seuraavasti:

meijeri milj. markkaa
Kainuun Osuusmeijeri 4,3
Koilliskuntain Osuusmeijeri 0,4
Kuusamon Osuusmeijeri 0,3
Osuuskunta Lapin Maito 2,7
Ranuan Osuusmeijeri 1,0
Torniolaakson Maito 0,2
3  §
Maidon kuljetusavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa maidon kuljetusavustuksen saajan pankki- tai postisiirtotilille.

4  §
Takaisinperintä

Jos meijeri on saanut maidon kuljetusavustusta perusteettomasti tai enemmän kuin tämän päätöksen mukaan olisi voitu myöntää, noudatetaan perusteettomasti tai liikaa maksetun määrän takaisinperinnän osalta, mitä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/92) on säädetty.

Meijeriltä, joka ei noudata tässä päätöksessä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, maa- ja metsätalousministeriö voi evätä maidon kuljetusavustuksen joko kokonaan tai osaksi.

5  §
Valvonta

Maaseutuelinkeinopiirin tulee osaltaan valvoa tämän päätöksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

Maidon kuljetusavustusten saaja on velvollinen antamaan maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuelinkeinopiirin määräämälle tarkastajalle vaadittaessa tilaisuuden tili- ja muiden asiakirjojen tarkistamiseen maidon kuljetusavustuksen maksamiseen liittyvien seikkojen osalta ja muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

6  §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

7  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.