1370/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevan yksikkömäärän rajoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 15 päivänä kesäkuuta 1995 pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (861/95) 10 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivänä kesäkuuta 1995 pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (861/95) nojalla tehtävissä luonnonhaittakorvauksen myöntämistä koskevissa päätöksissä.

2  §

Koska luonnonhaittakorvausta vuonna 1995 koskevien hakemusten perusteella tukeen oikeuttavien yksikköjen kokonaismäärä ylittäisi Euroopan unionin komission hyväk-symän yksikköjen enimmäismäärän, yksikkömäärää rajoitetaan kertomalla luonnonhaittakorvaukseen oikeuttava yksikkömäärä kertoimella 0,962. Viljelijälle vuonna 1995 maksettava luonnonhaittakorvaus on täten 1007 mk luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavalta hehtaarilta ja eläinyksiköltä.

3  §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänäjoulukuuta 1995. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja
Tiina Malm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.