1364/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1229/93) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

1  §

Vuosina 1994-1997 ei sovelleta pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annettua lakia (408/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.


2  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 91/95
StVM 9/95
EV 56/95

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.