1349/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Asetus eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 12 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (194/82) 9 § seuraavasti:

9  §
Viivästyskorko

Jos koron tai lyhennyksen maksaminen viivästyy, viivästyneelle määrälle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1995.

Lainan korkoon tai lyhennykseen, joka oli viivästyneenä tämän asetuksen tullessa voimaan, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aikaisempi asetus.

Siinä tapauksessa, että viivästyskoron määrä olisi velkakirjaan otetun ehdon mukaan pienempi kuin tämän asetuksen mukaan määräytyvä, viivästyskorko maksetaan velkakirjaan otetun ehdon mukaisena.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.