1340/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsämarjojen ja -sienten alkutuotevähennyksen poistumista korvaavasta poimintatuesta

Maa- ja metsätalousministeriö on, eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen tarvittavat varat, tänään tapahtuneessa esittelyssä päättänyt seuraavaa:

1  §
Soveltamisala

Valtion vuoden 1995 lisätalousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää Suomessa poimittujen metsämarjojen ja -sienten alkutuotevähennyksen poistumista korvaavana poimintatukena (jäljempänä poimintatuki) enintään 5 000 000 markkaa, sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2  §
Poimintatuen hakeminen

Poimintatukea haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella sen kunnan maaseutuelinkeinopiiriltä (jäljempänä hakuviranomainen), jossa elinkeinoharjoittaja vakituisesti asuu tai on rekisteröity (kotikunta).

Ahvenanmaan maakunnassa tukea haetaan vastaavasti Ahvenanmaan lääninhallitukselta.

Hakemus on toimitettava hakuviranomaiselle viimeistään joulukuun 29 päivänä 1995.

3  §
Poimintatuen myöntämisen edellytykset

Poimintatukea voidaan maksaa sellaiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on ostanut suoraan poimijalta 1.7-31.10.1995 välisenä aikana Suomessa kerättyjä mustikoita, puolukoita, herkkutatteja, rouskuja tai keltavahveroita.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että lääninverovirasto on merkinnyt elinkeinonharjoittajan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

4  §
Poimintatuen suuruus ja jako eri tuotteiden kesken

Maa- ja metsätalousministeriö päättää metsämarjoille ja -sienille maksettavaan tukeen varatun määrärahan jakamisesta 3 §:ssä tarkoitettujen tuotteiden kesken sen jälkeen, kun se on saanut tiedon hakemusten kattamien tuotteiden kokonaismääristä maaseutuelinkeinopiireiltä. Tuen määrää laskettaessa hintatietoina käytetään vuoden 1994 hintoja.

5  §
Poimintatuen myöntäminen

Hakuviranomaiset päättävät hakemusten perusteella poimintatuen myöntämisestä maa- ja metsätalousministeriön 4 §:ssä tehdyn päätöksen mukaisesti.

6  §
Oikaisu, valvonta, takaisinperintä ja salassapito

Poimintatuen hallinnoinnissa noudatetaan oikaisun, valvonnan, takaisinperinnän ja salassapitovelvollisuuden osalta soveltuvin osin maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/92).

7  §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

8  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.