1338/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1  §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 22 päivänä marraskuuta 1995 hyväksymästä päätöslauselmasta 1022 (1995) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi keskeytetään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (496/92) 2 §:n 1―3 ja 5 momentin sekä 3 §:n ja 3 c §:n 1 momentin, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 5 momentti 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1151/92) ja 3 c §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (397/93), soveltaminen toistaiseksi ja kunnes asetuksella toisin säädetään.

Asetuksen 2 §:n 4 ja 6 momentin sekä 3 a, 3 b, 3 d ja 5 §:n, sellaisena kuin niistä ovat 5 § 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1151/92), 2 §:n 6 momentti ja 3 a § 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (397/93), 2 §:n 4 momentti ja 3 b § 21 päivänä lokakuuta 1994 annetussa asetuksessa (913/94) ja 3 d § 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (132/95), soveltaminen keskeytetään toistaiseksi ja kunnes asetuksella toisin säädetään muilta paitsi niiltä osin kuin ne koskevat Bosnian ja Herzegovinan tasavallassa sijaitsevia, Bosnian serbijoukkojen valvonnassa olevia alueita.

2  §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.