1334/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan määräämillään ehdoilla kunnalle tai kuntayhtymälle korvauksetta 1―27 kohdassa yksilöidyt valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimistoineen:

1) Sammatin kunnan Niemen kylässä sijaitsevat Elias Lönnrotin koulutila I -niminen kiinteistö RN:o 5 ja Navetanpelto-niminen kiinteistö RN:o 4:38 sekä Myllykylän kylässä sijaitsevat Elias Lönnrotin koulutila II -niminen kiinteistö RN:o 11:2 ja Siesilta-niminen kiinteistö RN:o 2:28.

2) Nurmeksen kaupungin Jokikylän kylässä sijaitsevasta Nurmeksen koulutila -nimisestä kiinteistöstä RN:o 75:2 noin 192 hehtaarin suuruinen määräala ja Nurmeksen kylässä   sijaitsevasta Nurmeksen koulutila -nimisestä kiinteistöstä RN:o 161 noin 71 hehtaarin suuruinen määräala sekä Valtimon kunnan Haapakylän kylässä sijaitsevat Papinniemi-niminen kiinteistö RN:o 131 ja Lampela-nimisestä kiinteistöstä RN:o 4:37 noin 4,6 hehtaarin suuruinen määräala.

3) Jurvan kunnan Kirkonkylän kylässä sijaitsevat Hietanen-niminen kiinteistö RN:o 11:5, Hautaviita-niminen kiinteistö RN:o 11:94, Pyhäranta-niminen kiinteistö RN:o 11:123, Ko-te-ka-niminen kiinteistö RN:o 11:127, Ko-te-ka I -niminen  kiinteistö RN:o 11:139, Kouluke-niminen kiinteistö RN:o 11:188 ja Mäkireuna-niminen kiinteistö RN:o 11:101.

4) Jämsänkosken kaupungin Kerkkolan kylässä sijaitsevat Akunmäki-niminen kiinteistö RN:o 1:764 ja Tapiola-niminen kiinteistö RN:o 1:691.

5) Kajaanin kaupungin Lehtikankaan kaupunginosan korttelissa 91 sijaitseva tontti n:o 2, korttelissa 83 sijaitseva tontti n:o 2 ja 2. kaupunginosan korttelissa 7 sijaitseva tontti n:o 27.

6) Saarijärven kaupungin Saarijärven kylässä sijaitsevat Virtasaari-niminen kiinteistö RN:o 65, Maatalo-niminen kiinteistö RN:o 31:30, Huipurinpelto-niminen kiinteistö RN:o 35:200, Tarvaala-niminen kiinteistö RN:o 4:77 lukuun ottamatta yhteensä noin8 hehtaarin suuruisia määräaloja ja Metsä-

koulunmaa-nimisestä kiinteistöstä RN:o 197:2 noin 8 hehtaarin suuruinen määräala.

7) Kittilän kunnan Kittilän kylässä sijaitsevat Ounasjoen koulutila 2 -niminen kiinteistö RN:o 5:34, Akenus-niminen kiinteistöRN:o 5:44, Kermala-niminen kiinteistö RN:o5:9, Neitola-nimisestä kiinteistöstä RN:o 45:5 noin 14,5 hehtaarin suuruinen määräala, Suurfoudila-nimisestä kiinteistöstä RN:o172 noin 58 hehtaarin suuruinen määräala ja Salmela-nimisestä kiinteistöstä RN:o 25:12 noin 168 hehtaarin suuruinen määräala.

8) Kemijärven kaupungin 2. kaupunginosan korttelissa 2148 sijaitseva tontti n:o 1 ja korttelissa 2022 sijaitseva tontti n:o 5 sekä Halosenrannan kylässä sijaitsevat Seminaari-niminen kiinteistö RN:o 212 ja Tie I -nimisestä  kiinteistöstä RN:o 213 26m2:n suuruinen määräala.

9) Hämeenkyrön kunnan Osaran kylässä sijaitsevat Maanmieskoulu-niminen kiinteistö RN:o 1:6, Osaran koulutila -niminen kiinteistö RN:o 1:36, Hirvolan kylässä sijaitsevat Lammi-niminen kiinteistö RN:o 2:24, Klemo-niminen kiinteistö RN:o 2:35 ja Järvenpää-niminen kiinteistö RN:o 1:25 sekä Sirkkalan kylässä sijaitsevista Sydänmaa-nimisestä kiinteistöstä RN:o 1:91, Perämaa-nimisestä tilasta RN:o 1:46 ja Poltinmaa-nimisestä tilasta RN:o 1:5, kustakin valtion omistama määräosa (1/2).

10) Iisalmen kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevat Kantola-niminen kiinteistö RN:o 30:58, Runni II -niminen kiinteistö RN:o 30:59, Tyynelä-niminen kiinteistö RN:o 30:7, Betesda-niminen kiinteistö RN:o 30:8, Emäntäkoulun lähde -niminen  kiinteistö RN:o 23:12, Ulmalan kylässä sijaitsevat Peltoniemi-niminen kiinteistö RN:o 20:58, Koulutila-niminen kiinteistö RN:o 20:15 ja Lehtokorpi-niminen kiinteistöRN:o 23:19 sekä Lampaanjärven kylässä sijaitsevat Korvike-niminen  kiinteistö RN:o 5:30, Joutsensuo-niminen kiinteistö RN:o 1:10 ja Myllypuro-niminen kiinteistö RN:o 6:23.

11) Raahen kaupungin 30. kaupunginosan korttelissa 3001 sijaitseva tontti n:o 1.

12) Kokemäen kunnan Kakkulaisen kylässä sijaitsevat Maamieskoulu-niminen kiinteistö RN:o 11, Maanmiesmetsä-niminenkiinteistö RN:o 15:2, Maanmieskoulu-niminen kiinteistö RN:o 15:9, Kivikkola-niminen kiinteistö RN:o 28, Koskenkylän kylässä sijaitseva Maatalousoppilaitos-niminen kiinteistö RN:o 1:29, Kuoppalan kylässä sijaitseva Maamieskoulu-niminen kiinteistö RN:o 6:69, Säpilän kylässä sijaitseva Maanmiesmetsä-niminen kiinteistö RN:o 1:39, Vuolteen kylässä sijaitsevat Leppialho-niminen kiinteistö RN:o 1:55 ja Kaita-alho-niminen kiinteistö RN:o 1:60 sekä Kullaan kunnan Levanpellon kylässä sijaitseva Sahalahti-niminen kiinteistö RN:o 22.

13) Savonlinnan kaupungin 13. kaupunginosan korttelissa 30 sijaitseva tontti n:o 7, Tolvanniemen kylässä sijaitseva Lehtiniemi-niminen kiinteistö RN:o 11:2, Lehtisuonimisestä  kiinteistöstä RN:o 14:7 yhteensä 5,342 hehtaarin suuruiset maa-alueet ja Tolppala-nimisestä tilasta RN:o 11:5 noin 12,5 hehtaarin suuruinen määräala, Varparannan kylässä sijaitsevat Varpala-niminen kiinteistö RN:o 15:35, Varpakangas-niminenkiinteistö RN:o 15:36 ja Varpala II -niminen kiinteistö RN:o 15:52 sekä Enonkosken kunnan Hanhijärven kylässä sijaitseva Heikkilä-niminen kiinteistö RN:o 11:10.

14) Suonenjoen kaupungin 6. kaupunginosan korttelissa 651 sijaitseva tontti n:o 1, Suonenjoen kylässä sijaitsevat Heikkilä-niminen kiinteistö RN:o 5:22, Suonenjoen koulutila I -niminen kiinteistö RN:o 2:34 ja Suonenjoen koulutila II -niminen kiinteistö RN:o 24:5 sekä Toholahden kylässä sijaitsevasta Kaupinharju-nimisestä kiinteistöstä RN:o 2:3 noin 105,9 hehtaarin suuruinen määräala.

15) Ähtärin kaupungin Hankaveden kylässä sijaitsevasta Tuomarniemi-nimisestä kiinteistöstä RN:o 2:44 noin 49 hehtaarin suuruinen määräala.

16) Kaarinan kunnan Hulkion kylässä sijaitseva Tuorlan koulutila -niminen kiinteistö RN:o 34:2 lukuun ottamatta yhteensä noin 62,2 hehtaarin suuruisia määräaloja, Paimion kunnan Taatilan ja Kosken kylässä sijaitsevat Uusitupa-niminen kiinteistö RN:o 4:80, Silkkiaho-niminen kiinteistö RN:o 4:85, Kaarenkiuas-niminen kiinteistö RN:o 4:53, Isotupa-niminen kiinteistö RN:o 4:79, Wähätalo-niminen kiinteistö RN:o 4:82, Ahola-niminen kiinteistö RN:o 4:11, Haapala-niminen kiinteistö RN:o 4:12, Isoheikkoisen kylässä sijaitseva  Kunnankorpiniminen kiinteistö RN:o 4:46, Kunnanmetsä-niminen  kiinteistö RN:o 1:25, Rekottilan kylässä sijaitseva Kunnanpuisto-niminen kiinteistö RN:o 2:22, Kauppilan kylässä sijaitseva Kilpelä-niminen kiinteistö RN:o 1:9, Kajanojan kylässä sijaitseva Kalliomäki-niminen kiinteistö RN:o 1:17, Askalan kylässä sijaitseva Arolanmetsä-niminen kiinteistö RN:o 1:34, Piikkiön kunnan Hulkis-Tuorlan kylässä sijaitseva Hulkis Kr -niminen kiinteistö RN:o 1, Hulkis-Tuorla-niminen kiinteistö RN:o 1:7 lukuun ottamatta yhteensänoin 4,66 hehtaarin suuruisia määräaloja, Kuusiston Joensuun kylässä sijaitseva Kuninkaanniitty-niminen kiinteistö RN:o 1:5 ja Rafnäs'in kylässä sijaitseva Tuorla II -niminen kiinteistö RN:o 1:3 sekä Vahdon kunnan Hulkion kylässä sijaitseva Tuorlan koulutila -niminen kiinteistö RN:o 6, Vahdon kylässä sijaitsevat Tuorlan koulutila -niminen kiinteistö RN:o 1:100, Kangenmiekka-niminen kiinteistö  RN:o 1:101,   Voivalan  kylässä sijaitsevat Päätalonkorpi-niminen kiinteistö RN:o 1:70, Itätalonkorpi-niminen kiinteistö RN:o 2:67, Maakaston kylässä  Knaapinkorpi-niminen  kiinteistö  RN:o  1:153,  Korpi I -niminen kiinteistö RN:o 2:1, Vättilän kylässä sijaitseva Korpi IV -niminen kiinteistö RN:o 1:14 ja Hagan kylässä sijaitseva Kalliomäki-niminen kiinteistö RN:o 1:3.

17) Kajaanin kaupungin Linnantauksen kylässä sijaitsevat Törmä -niminen kiinteistö RN:o 1:112, Seppälä-niminen kiinteistö RN:o 2:24 lukuun ottamatta kahta yhteensä noin 5,8 hehtaarin suuruista määräalaa, Vesakko-nimisestä kiinteistöstä RN:o 3:215 yhteensä noin 102 hehtaarin suuruiset määräalat, Paltaniemen kylässä sijaitsevat Pulkkinen 2 -niminen kiinteistö RN:o 43:16, Hanhiaho-niminen kiinteistö RN:o 15:8, Hanhiaho II -niminen kiinteistö RN:o 2:8, Hanhiaho III -niminen kiinteistö RN:o46:22 ja Jormuan  kylässä  sijaitseva  Kontinkangas-niminen kiinteistö RN:o 12:3 sekä Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä sijaitsevat Vuokatin koulutila -niminen kiinteistö RN:o 24:8, Navetta-niminen kiinteistö RN:o 24:6, Metsäkoulu-niminen kiinteistöRN:o 6:305 ja Pajuniemi-nimisestä kiinteistöstä RN:o 6:342 0,52 hehtaarin suuruinen määräala.

18) Turun kaupungin IX kaupunginosan korttelissa 11 sijaitseva tontti n:o 1.

19) Alajärven kunnan Kurejoen kylässä sijaitsevat Alajärven koulutila -niminen kiinteistö RN:o 49 lukuun ottamatta noin 20 hehtaarin suuruista määräalaa ja   Heikinmäki-niminen kiinteistö RN:o 4:205 sekä Lappajärven kunnan Savonkylän kylässä sijaitsevat Meijerinmetsä-niminen kiinteistöRN:o 1:37, Meijerinmetsä I -niminen kiinteistö RN:o 1:95 ja Piimälä-niminen kiinteistö RN:o 1:68 lukuun ottamatta 3,75 hehtaarin suuruista määräalaa.

20) Kuopion kaupungin Puijonlaakson kaupunginosan korttelissa 3 sijaitseva tontti n:o 1.

21) Kuopion kaupungin Hatsalan kaupunginosan korttelissa 5 sijaitseva tontti n:o 6.

22) Mikkelin kaupungin Moision kylässä sijaitsevat Mustalampi-niminen kiinteistö RN:o 3:20 ja Visakko-niminen kiinteistö RN:o 2:137, Mikkelin maalaiskunnan Liukkolan kylässä sijaitsevasta Otava-nimisestä kiinteistöstä RN:o 4:64 noin 175 hehtaarin suuruinen määräala, Laidun-niminen kiinteistö RN:o 18:36 ja Puulanpelto-niminen kiinteistö RN:o 5:25, Rieppolan kylässä sijaitsevasta Karjala-nimisestä kiinteistöstä RN:o 2:18 noin 15 hehtaarin suuruinen määräala ja Haapala-nimisestä kiinteistöstäRN:o 3:18 noin 3 hehtaarin suuruinen määräala.

23) Mikkelin kaupungin Kalevankankaan kaupunginosan korttelissa 28 sijaitseva tontti n:o 4.

24) Suomussalmen kunnan Kirkonkylän kylässä sijaitseva Ammattioppilaitos-niminen kiinteistö RN:o 26:69, Karhulanvaaran koulutila -niminen kiinteistö RN:o 147:1 lukuun ottamatta noin 26 hehtaarin suuruista määräalaa ja Meriläispelto-niminen kiinteistö RN:o 216:1.

25) Tampereen kaupungin Kaupin kaupunginosan korttelissa 881 sijaitseva tontti n:o 4 ja XVIII kaupunginosan korttelissa 321 sijaitseva tontti n:o 5.

26) Paraisten kaupungin Kyrkängin kylässä sijaitseva Fiskeriläroanstalten-Kalatalousoppilaitos-niminen kiinteistö RN:o 2:54.

27) Ylämaan kunnan Häsälän kylässä sijaitsevat Suuronen-niminen kiinteistö RN:o 2:5 ja Autiomäki-niminen kiinteistö RN:o 3:58.

2  §

Tässä laissa tarkoitettujen maa-alueiden ja rakennusten toiselle luovuttamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen, toiminnan lopettamiseen sekä tarkoitetun omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta saatuihinkorvauksiin noudatetaan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 44 §:ssä säädetään.

3  §

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 170/95
VaVM 33/95
EV 106/95

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.