1329/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

lisännyt laivatyössä noudatettavista järjestysohjeista 11 päivänä kesäkuuta 1981 annetun valtioneuvoston päätöksen (418/81) 7 §:ään uuden 3 momentin, sekä päätökseen uuden 7 a ja 9 a §:n seuraavasti:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

7  §

Varokekotelot ja varokkeenpitimet on tarkastettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että käytettävien varokkeiden mitoitus on oikea.

7 a  §

Palovaroitin- ja hälytysjärjestelmät on testattava säännöllisesti ja pidettävä hyvässäkunnossa. Aluksella on pidettävä säännöllisesti palontorjuntaharjoituksia.

9 a  §

Aluksen hätävalaistuslaitteet on testattava säännöllisesti ja ne on pidettävä tehokkaassa toimintakunnossa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 93/103/EY, EYVL N:o L 307, 13.12.1993, s. 1.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Sirpa Kaittola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.