1328/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös työympäristöstä aluksessa annetun valtioneuvoston päätöksen 8 ja 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

muuttanut työympäristöstä aluksessa 11 päivänä kesäkuuta 1981 annetun valtioneuvoston päätöksen (417/81) 8 §:n 2 momentin ja 18 §:n 2 momentin, sekä

lisännyt päätöksen 8 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

8  §

Sähkölaitteiden ja varusteiden on oltava sellaiset, että niiden käyttö, valvonta ja huolto voi tapahtua turvallisesti. Kytkintaulujen on oltava selvästi merkityt.

Sähköasennukset on suunniteltava ja tehtävä siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ja että varmistetaan kaikkien niiden laitteiden moitteeton toiminta, joiden avulla aluksella pidetään yllä tavanomaisia käyttö- ja asuinolosuhteita tarvitsematta turvautua varavoimanlähteen käyttöön sekä varmistetaan turvallisuudelle tärkeiden sähkölaitteiden toiminta kaikissa hätätilanteissa.

18  §

Ilmanvaihdon tulee olla niin tehokas, etteivät hengitysilman epäpuhtaudet aiheuta terveydellistä haittaa. Koneen, laitteen ja työs- kentelypaikan, kuten keittiölieden, venttiilien koeponnistuslaitteen ja hitsauspaikan yhteydessä tulee tarvittaessa olla paikallispoistolaitteet. Niissä tiloissa, joissa akusto sijaitsee, on oltava riittävä tuuletus.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, olemassa olevien ja sellaisten alusten, joiden rakentamista tai huomattavaa muutosta koskeva tilaussopimus on tehty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, on oltava tämän päätöksen määräysten mukaiset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 93/103/EY; EYVL N:o L 307, 13.12.1993, s. 1.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Sirpa Kaittola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.