1313/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Asetus vartioimisliikeasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön esittelystä

muutetaan 9 päivänä syyskuuta 1983 annetun vartioimisliikeasetuksen (743/83) 3 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 1 momentti sekä 17 a §:n 1 momentti

sellaisena kuin niistä on 17 a §:n 1 momentti 25 päivänä elokuuta 1995 annetussa asetuksessa (1080/95) seuraavasti:

3  §
Vartioimisliikeluvan myöntämisen edellytykset

Lupa voidaan myöntää henkilölle, joka:

1) on täysi-ikäinen;

2) hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

3) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi sekä on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sopiva;

4) on hankkinut tarvittavan käytännön kokemuksen ja suorittanut hyväksytysti vartioimisliikelautakunnan toimeenpaneman kokeen; sekä

5) on varallisuutensa puolesta kykenevä huolehtimaan toiminnan asianmukaisuudesta.

Lupa voidaan myöntää 2 momentin 5 kohdan vaatimuksen täyttävälle yhteisölle jasäätiölle, jonka hallintoelimiin kuuluvat henkilöt, toimitusjohtaja ja vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät 1-3 kohdassa säädetyt vaatimukset.


8  §
Vastaava hoitaja

Vastaavana hoitajana saa toimia tähän tehtävään hyväksytty henkilö. Vartioimisliikeluvan myöntävä lääninhallitus määrää tarvittavien vastaavien hoitajien lukumäärän ja heidän vastuualueensa. Vastaavaksi hoitajaksi voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen harjoittaja tai liikkeen palveluksessa oleva henkilö, joka täyttää 3 §:n 2 momentin 1―4 kohdassa säädetyt vaatimukset. Erityisestä syystä hyväksymiseen voidaan liittää ehtoja ja rajoituksia.


17 a  §
Vartijan asun merkit ja tekstit

Vartijan asun rintamuksen vasemmalla puolella on oltava pysyvästi merkittynä teksti: ''VARTIJA ― väktare'' tai ''VÄKTARE ― vartija''. Isompi teksti on merkittävä vähintään 15 mm:n korkuisin ja pienempi vähintään 8 mm:n korkuisin, selvästi erottuvin kirjaimin. Lisäksi rintamuksen vasemmalla puolella on oltava pysyvästi merkittynä vartioimisliikkeen nimi tai nimilyhenne taikka vakiintunut liikemerkki. Vartioimisliikkeen nimi on merkittävä vähintään 6 mm:n ja nimilyhenne vähintään 15 mm:n korkuisin, selvästi erottuvin kirjaimin. Liikemerkin on oltava selvästi puvusta erottuva ja läpimitaltaan vähintään 50 mm:n suuruinen. Päällystakin, haalarin ja sadeasun selkämyksessä on lisäksi oltava pysyvästi merkittynä teksti ''VARTIJA'' tai ''VÄKTARE'' vähintään50 mm:n korkuisin, selvästi erottuvin kirjaimin.Vartijan asuun kuuluvassa päähineessä saa olla merkittynä näkyvällä paikalla selvästi erottuvin kirjaimin teksti ''VARTIJA'' tai ''VÄKTARE''.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.