1302/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettävän tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettävän tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan voimaansaattamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetun asetuksen (248/86) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Pöytäkirjaan liittymisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan varauman:


Varauma pöytäkirjan liitteen 6 kohtaan (muutos yleissopimuksen 29 artiklan 2 kohtaan: tiemerkintöjen väri). Suomi varaa oikeuden käyttää keltaista väriä vastakkaisten liikennesuuntien välisessä yhtenäisessä viivassa ja varoitusviivassa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.