1297/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen ja sen liitteiden 1―9 muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen (SopS 31/86) ja sen liitteisiin 1-9 31 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 1995, tulevat voimaan 30 päivänä marraskuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä marraskuuta 1995.

(Liitteiden muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenneministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 65/95)

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.