1273/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista 18 päivänä helmikuuta 1988 annetun valtioneuvoston päätöksen (166/88) 4 §:n sekä

lisännyt 3 §:ään, sellaisena kuin se on 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa päätöksessä (282/90), uuden 2 momentin sekä 5 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

3  §
Koron maksu

Jos jätehuoltovelvolliselle on palautettava ylijäämää eikä tälle jätehuoltovelvolliselle valtion ydinjätehuoltorahaston varoista myönnetyn lainan edelliseltä kalenterivuodelta kertynyt korko ole vielä erääntynyt maksettavaksi, valtion ydinjätehuoltorahasto voi irtisanoa tämän koron tai sen osan erääntyneeksi ennen erääntymispäivää ja kuitata palautettavan ylijäämän maksetuksi tätä korkoa tai sen osaa vastaan.

4  §
Viivästyskorko

Jos lainan, sen osan tai koron maksua ei suoriteta siten, että se on viimeistään erään- tymispäivänä valtion ydinjätehuoltorahaston tilillä, velallinen on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa (284/95) säädetään.

5  §
Velan maksu

Valtion ydinjätehuoltorahasto voi kuitata palautettavaksi vahvistettua ylijäämää 2 momentissa tarkoitettua irtisanottua lainaa tai sen osaa vastaan.


Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1995.

Päätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen myönnettyihin lainoihin.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Sirkka Vilkamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.