1271/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annettuun asetukseen (672/82) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a  §
Korotettu korkotuen määrä

Poiketen siitä, mitä edellä 2 §:ssä on määrätty, korkotukea maksetaan toistaiseksi 40 prosenttia korkotukilainasta perittävästä korosta, jos asuntoa koskeva osto- tai luovutussopimus on tehty marraskuun 1 päivän 1995 ja joulukuun 31 päivän 1996 välisenä aikana.

Korkotuen suuruus on kuitenkin enintään niin suuri, että lainansaajan maksettavaksi jäävä korko on vähintään 4 prosenttia vuodessa korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995. Asetuksen 2 momenttia sovelletaan myös ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tehtyjen asuntosäästösopimusten mukaisiin korkotukilainoihin, jos asuntoa koskeva osto- tai luovutussopimus on tehty marraskuun 1 päivän 1995 ja joulukuun 31 päivän 1996 välisenä aikana.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.