1268/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiokonttorista 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (305/91) 2 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:

2  §

Valtiokonttorin tehtävänä on, ellei jonkin asian osalta ole toimivallasta toisin säädetty

1) järjestää rahoitus-, sijoitus-, velanhoito- ja lainanhoitopalveluja sekä henkilöstöpalveluja valtion virastoille ja laitoksille;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Valtiokonttorilla on oikeus luovuttaa valtiokonttorin työterveyshuollon toteuttamisessa muodostuneet potilas- ja asiakastiedot työterveyshuoltoalan valtionyhtiölle.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.