1258/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1516/94) 2 ja 5 §, 6 §:n 3―6 kohta ja 7 §:n 3 momentti sekä

lisätään 6 §:ään uusi 7 kohta seuraavasti:

Ministeriön organisaatio
2  §

Maa- ja metsätalousministeriössä on maatalousosasto, metsäosasto, kala- ja riistaosasto, eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto sekä maaseutu- ja luonnonvaraosasto. Ministeriössä voi olla muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Ministeriön virkamiehet
5  §

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Lisäksi ministeriössä on ylijohtaja, osastopäälliköitä, neuvottelevia virkamiehiä sekä muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi, eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston apulaisosastopäälliköllä eläinlääkintöneuvoksen arvonimi, maatalousosaston apulaisosastopäälliköllä maatalousneuvoksen arvonimi ja metsäosaston apulaisosastopäälliköllä metsäneuvoksen arvonimi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
6  §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin tehtäviin ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

4) apulaisosastopäälliköllä, kalastusneuvoksella, maanmittausneuvoksella, maatalousneuvoksella, metsäneuvoksella, metsästysneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella, vesihallintoneuvoksella, vesihallintojohtajalla, ympäristöjohtajalla, talousjohtajalla ja tietohallintojohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

5) kaupallisella neuvoksella virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

6) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin; sekä

7) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin.

Virkojen täyttäminen
7  §

Neuvottelevan virkamiehen, kalastusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, maanmittausneuvoksen, maatalousneuvoksen, metsä- neuvoksen, metsästysneuvoksen, rakennusneuvoksen, tarkastusneuvoksen, vesihallintoneuvoksen, kaupallisen neuvoksen, vesihallintojohtajan, ympäristöjohtajan, talousjohtajan ja tietohallintojohtajan nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.