1254/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 8 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1657/93), seuraavasti:

8  §

Työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaisten lisäetujen osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1―3 momentissa säädetään. Jos kuitenkin työntekijän viimeiseen työsuhteeseen liittyneissä eläketurvan ehdoissa eläkeikä on alle 65 vuotta ja työsuhde päättyy aikaisintaan vuotta ennen eläkeiän täyttämistä, varhennettu vanhuuseläke myönnetään vapaakirjan ehtojen asemasta työsuhteeseen liittyneitä eläketurvan ehtoja soveltaen, jos eläke alkaa vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos vapaakirjan ehtojen mukainen eläkeikä on alempi kuin 65 vuotta ja vanhuuseläke myönnetään tätä korkeammasta eläkeiästä, eläkkeen saamisen lykkäytymisestä johtuva vapaakirjan korotus otetaan eläkettä yhteensovitettaessa huomioon siten kuin vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa määrätään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.