1239/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus nimikirja-asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1989 annetun nimikirja-asetuksen (1322/89) 9 § sekä

muutetaan 2 §:n 3 ja 15 kohta ja 3 §:n 2 momentti seuraavasti:

2  §

Nimikirjaan talletetaan virkamiehestä ja työntekijästä seuraavat tiedot:


3) suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetussa asetuksessa (442/87) tarkoitetut kielitutkinnot, korvaavat kielikokeet, arvosanat ja opintosuoritukset, muut lain tai asetuksen taikka niiden nojalla annettujen määräysten mukaan valtion virkaan tai tehtävään kelpoisuusvaatimukseksi säädetyt kielitutkinnot, opintosuoritukset ja todistukset kielitaidosta, virallisista kääntäjistä annettuun lakiin (1148/88) perustuvat tutkinnot sekä yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (668/94) tarkoitetut yleiset kielitutkinnot;


15) tasavallan presidentin tai ulkovaltojen myöntämät kunniamerkit ja arvonimet, muut avoimella kirjeellä tai muulla leimaveron alaisella asiakirjalla todellisen viran seuraamatta myönnetyt arvonimet, varatuomarinarvonimi sekä valtion virka-ansiomerkki; sekä


3  §

Nimikirjassa oleva merkintä virantoimituksesta pidättämisestä on poistettava, jos virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös tai virantoimituksesta pidättämisen perusteena ollut irtisanominen tai virkasuhteen purkamista koskeva päätös kumotaan taikka virkamiehen virantoimituksesta pidättämisen syynä olleessa oikeudenkäynnissä ei ole todettu syyllistyneen rangaistavaan tekoon.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1995.

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.