1223/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan sotilas- ja palvelusarvoista 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (500/94) 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1995 annetussa asetuksessa (771/95), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 §, 8 §:n 4 kohta, 10 §:n 1 momentti ja 15 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

2 §

Sotilasarvot ovat:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

8) luutnantti;

9) yliluutnantti;

10) kapteeni, kapteeniluutnantti;

11) majuri, komentajakapteeni;

12) everstiluutnantti, komentaja;

13) eversti, kommodori;

14) prikaatikenraali, lippueamiraali;

15) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

16) kenraaliluutnantti, vara-amiraali; sekä

17) kenraali, johon voidaan liittää aselajia osoittava maininta, ja amiraali.


5 §

Upseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) yliluutnantti;

2) kapteeni, kapteeniluutnantti;

3) majuri, komentajakapteeni;

4) everstiluutnantti, komentaja;

5) eversti, kommodori;

6) prikaatikenraali, lippueamiraali;

7) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

8) kenraaliluutnantti, vara-amiraali; sekä

9) kenraali ja amiraali.

8 §

Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan:


4) upseerin sotilasarvot ovat vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni ja kapteeniluutnantti, majuri ja komentajakapteeni, everstiluutnantti ja komentaja, eversti ja kommodori, prikaatikenraali ja lippueamiraali, kenraalimajuri ja kontra-amiraali, kenraaliluutnantti ja vara-amiraali sekä kenraali ja amiraali; sekä


10 §

Upseerina ja opistoupseerina palvelevan ylentämisen yleisenä edellytyksenä on, että asianomainen on ollut lähinnä alemmassa arvossa vähintään kaksi vuotta, kenraalimajuriksi tai kontra-amiraaliksi ylennettäessä kuitenkin prikaatikenraalin tai everstin taikka lippueamiraalin tai kommodorin arvossa taikka edellä mainituissa arvoissa yhteensä vähintään kaksi vuotta.


15 §

Tasavallan presidentti ylentää vänrikin, aliluutnantin ja 2 §:n 1 momentin 8―17 kohdassa tarkoitettuihin sekä vastaaviin erikoisupseerin sotilasarvoihin puolustusvoimain komentajan esittelystä. Jos ylennettävän nimittää virkaan tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä, ylentämisen esittelee kuitenkin puolustusministeri. Sama koskee prikaatikenraalin ja lippueamiraalin sekä näitä ylempään upseerin tai erikoisupseerin sotilasarvoon ylentämistä.

Jäljempänä 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun everstin ja kommodorin sotilasarvoa ylemmän palvelusarvon antaa tasavallan presidentti puolustusministerin esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.