1220/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta 25 päivänä toukokuuta 1983 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (486/83) 4 §:n 2 momentin, 39 §:n 5 momentin ja 43 §:n sekä

muuttanut 2 ja 27 §:n, 28 §:n 1 ja 2 momentin, 29 ja 30 §:n, 31 §:n 5 momentin, 33 §:n 1 momentin 7 kohdan, 34 §:n 6 kohdan, 35 §:n 2 momentin johdantokappaleen, 38 §:n 1 momentin ja 42 §:n 2 momentin seuraavasti:

2  §

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän määräyksen soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

27  §

Räjähdysaineella toimivien työvälineiden tulee täyttää C.I.P:n julkaisemat vaatimukset, ja niille on tehtävä C.I.P:n vaatimusten mukainen tyyppitarkastus ennen välineen maahantuontia ja valmistusta myyntiä varten.

28  §

Ampumatarvikkeille suoritetaan Suomessa tyyppitarkastus sekä valmistus- tai maahantuontieräkohtainen tarkastus, ellei tarviketta ole tarkastettu muualla C.I.P:n vaatimusten mukaisesti.

Tyyppitarkastuksen suorittaa tarkastuslaitos.


29  §

Tarkastuslaitos voi myöntää tarkastusmerkinnän käyttöoikeuden 28 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavalle ampumatarvikkeiden valmistajalle. Tarkastusmerkinnän käyttöoikeus voidaan myöntää myös maahantuojalle, joka tuo maahan ampumatarvikkeita kansainväliseen tarkastusjärjestöön (C.I.P.) kuulumattomista maista ja tarkastuttaa tarvikkeet ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetun asetuksen 7 §:n mukaisella tavalla.

Tarkastusmerkinnän käyttöoikeus on voimassa jatkuvasti edellyttäen, että tarkastuslaitoksen suorittamissa C.I.P:n ohjeiden mukaisissa tarkastuksissa osoittautuu, että tämän päätöksen mukaiset edellytykset ovat olemassa.

30  §

Edellä 28 §:n 3 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia suorittavalla tarkastuspaikalla tulee olla käytettävissään tarkoitukseen soveltuva laitteisto sekä riittävästi laitteiston käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. Tämä todetaan ennen tarkastusoikeuden hyväksymistä suoritettavassa tarkastuslaitoksen tarkastuksessa.

31  §

Jos valmistettavan tai maahantuotavan erän suuruus on pienempi kuin 3 000, suoritetaan näytteenotto ja tarkastukset kussakin tapauksessa tarkastuslaitoksen hyväksymällä tavalla.

33  §

Haulikon patruunoiden pienimmästä myyntipakkauksesta on käytävä ilmi:


7) hyväksytty tarkastusmerkintä.


34  §

Luotipatruunoiden pienimmästä myyntipakkauksesta on käytävä ilmi:


6) hyväksytty tarkastusmerkintä.

35  §

Valmistajan nimen tai rekisteröidyn tavaramerkin, patruunoiden lukumäärän, valmistuserän sekä tarkastusmerkinnän suhteen sallitaan erän suuruudesta riippuen virheitä seuraavasti:


38  §

Mittatarkastuksessa on tarkastettava turvallisuuden kannalta tärkeät mitat sekä ne mitat, jotka yksilöivät patruunatyypin. Mittojen on oltava C.I.P:n julkaisemien taulukoiden mukaiset.


42  §

Valmistus- ja maahantuontieräkohtaisessa tarkastuksessa toimintakoe voidaan suorittaa ampuma-aseella, jonka mitoituksen tarkastuslaitos on todennut olevan C.I.P:n julkaisemien taulukoiden sallimien rajojen sisällä. Tämän ampuma-aseen mittatiedot on taltioitava.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän päätöksen voimaantuloa myöntämät 29 §:ssä tarkoitetut tarkastusmerkintöjen käyttöoikeudet ovat edelleen voimassa asianomaisten päätösten mukaisesti.

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Tapani Koivumäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.