1201/1995

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut nestekaasuasetuksen soveltamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (317/79) 3 §:n, 5 §:n 1 momentin, 58 ― 61 §:n, 87 §:n2 ja 3 momentin, 108 §:n, 109 §:n, 112 §:n 2 momentin sekä

muuttanut 47 §:n 1 ja 2 momentin, 50 §:n 5 momentin, 51 §:n 3 momentin 4 kohdan, 88 §:n 1 momentin, 96 §:n ja 112 §:n 2 momentin seuraavasti:

47  §

Putkistossa käytettävien rakenneaineiden tulee olla mekaanisesti riittävän lujia, ja kestää niitä paineita ja lämpötiloja, joihin putkisto tavanomaisessa käytössä voi joutua.

Maanpäällisten putkien ja putken osien tulee olla metallia. Muoviputkia saa käyttää vain maanalaisiin asennuksiin ja enimmäiskäyttöpaine saa ollaenintään 4 bar. Varusteissa saa olla rakenneosina, liitoskappaleina ja tiivisteinä myös muita rakenneaineita, edellyttäen kuitenkin, että varuste on tarkoitettu nestekaasulle ja että mainitut osat kuuluvat itse varusteeseen.


50 §

Kotitaloudessa käytettäväksi tarkoitetun keskipaineletkun tulee olla tarkastuslaitoksen standardin SFS 3395 tasoa vastaavaksi arvioima.

51  §

Kotitaloudessa käytettävään enintään 13 kg:n pulloon liitettävään paineensäätimeen on merkittävä säätimen valmistusvuosi. Säätimeen on kestävästi merkittävä:


4) hyväksymismerkintä.


88 §

Veneeseen asennetun käyttölaitteiston osalta on noudatettava standardia SFS 3682.


96 §

Nestekaasun teknilliseen käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin käytettävien tilojen sähköasennusten ja tiloissa käytettävien sähkölaitteiden osalta on noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä.

Jos syntyy epäselvyyttä, mihin tilaluokkaan jokin tila kuuluu, asian ratkaisee turvatekniikan keskus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuutaa 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen nestekaasuasetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (317/79) 50 §:n 5 momentin nojalla antamat hyväksynnät ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.