1200/1995

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaasuasennuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut kaasuasennuksista 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1286/93) 3 §:n, 5 §:n 1 momentin ja 6 §:n taulukon seuraavasti:

3 §
Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Jotta henkilö voi toimia hyväksytyn kaasuasennusliikkeen vastuuhenkilönä, hänen on läpäistävä turvatekniikan keskuksen tai sen asettaman tutkintolautakunnan järjestämä tutkinto. Lisäksi vastuuhenkilöllä on oltava pätevyysalue huomioon ottaen riittävä työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista sekä riittävä koulutus.

5 §
Tutkintovaatimukset

Turvatekniikan keskus tai sen asettama tutkintolautakunta antaa vastuuhenkilöksi aikovalle hyväksytysti suoritettua tutkintoa vastaavan todistuksen.


6 §
Koulutus ja työkokemus

Vastuuhenkilöltä edellytetään eri luokkien osalta seuraavaa vähimmäiskoulutusta ja-työkokemusta:

Luokka Vähimmäiskoulutus ja -työkokemus
Luokka A Laaja Teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto jakahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista.
Luokka C Rajoitettu Teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto ja yhden vuoden työkokemus kaasuasennusista tai vastaavista asennuksista; taikka ammatillinen peruskoulutus ja kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista; taikka viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista.
Luokka P Pienasennukset Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavistaasennuksista.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän päätöksen voimaantuloa antamat todistukset ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.