1199/1995

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetun kauppa- ja teollisuus- ministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 30 päivänä maaliskuuta 1983 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) 2 §:n 3 kohdan, 4 §:n, 11 §:n 1 momentin, 12 §:n sekä

muuttanut 5 §:n, 6 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 momentin ja 11 §:n 3 momentin seuraavasti:

5  §

Määräaikaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirja on annettava säiliön omistajalle tai haltijalle, minkä lisäksi siitä on 14 päivän kuluessa tarkastuksesta toimitettava jäljennös sen kunnan palopäällikölle, missä säiliö sijaitsee.

Pöytäkirjassa on mainittava tarkastuksen tehnyt henkilö, ja öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen 31 §:ssä tarkoitetun vastaavan henkilön on varmennettava se.

6 §

Tarkastukseen kuuluu syöpymien paikan määritys, syöpymien syvyyksien mittaaminen ja tarkastuspöytäkirjaan merkitseminen sekä ulkopuolisten vaurioiden selvittäminen.

7 §

Muut kuin metalliset säiliöt on tarkastettava yli- tai alipainekokeella taikka muulla vastaavalla tavalla. Painekokeessa käytettävän ylipaineen on oltava 0,2 ― 0,3 bar (20 ― 30 kPa) ja alipaineen (0,015 ― 0,02 bar).


8  §

Säiliön tarkastuksen yhteydessä on säiliöön kuuluvalle paluuputkistolle tehtävä painekoe 0,2 ― 0,3 bar (20 ― 30 kPa) ylipaineella.


11 §

Päätöksen muulla tavoin korjatun, korroosiosuojatun tai pinnoitetun säiliön kuulumisen A- tai B-luokkaan tekee turvatekniikan keskus, joka myös päättää tällaisiin säiliöihin mahdollisesti sovellettavista muista kuin 10 §:n mukaisista tarkastusväliajoista.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/83) 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tarkastamattomat säiliöt tulee tarkastaa tämän päätöksen mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1997.

Edellä 1 momentissa mainitun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 11 §:n 3 momentin nojalla tehdyt päätökset ovat edelleen voimassa.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.