1178/1995

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

Asetus oppisopimuskoulutuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan oppisopimuskoulutuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1606/92) 7 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1223/93), seuraavasti:

7  §
Valtionosuuden maksaminen

Valtionosuus maksetaan paikallishallintoviranomaiselle kolmannesvuosittain huhtikuun 15, elokuun 15 ja joulukuun 15 päivän opiskelijamäärän ja alueelle määrättyjen oppisopimusten enimmäismäärien rajoissa. Paikallishallintoviranomaisen tulee toimittaa opiskelijamäärätiedot kunkin edellä mainitunkuukauden loppuun mennessä opetusministeriölle, joka maksaa valtionosuuden kuukauden kuluessa tietojen saamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.