1155/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan oikeusministeriöstä 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (457/95) 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 6 ja 7 kohta sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti ja 6 §:ään uusi 8 ja 9 kohta seuraavasti:

2 §
Organisaatio ja työjärjestykset

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään ministeriön johtamisesta, osastojen ja muiden toimintayksiköiden sekä johtavien virkamiesten tehtävistä samoin kuin asioiden valmistelemisesta ja ratkaisemisesta ministeriössä. Työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

Ministeriön työjärjestyksen mukaisesti osastojen ja muiden toimintayksiköiden sisäisestä organisaatiosta, johtamisesta ja töiden järjestämisestä voidaan tarvittaessa lisäksi määrätä osastojen ja toimintayksiköiden työjärjestyksissä.

3 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettäviä muita kuin periaattellisesti tärkeitä tai laajakantoisia asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.


6 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, minkä lisäksi suomenkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella tulee olla hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun ja ruotsinkielistä säädöstarkastusta suorittavalla lainsäädäntöneuvoksella ruotsin kielen täydellinen hallitseminen ja hyvä perehtyneisyys lainvalmisteluun tai ruotsinkieliseen lakikieleen, lainvalmisteluosaston muulla lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

7) vankeinhoitojohtajalla vankeinhoidon ylitarkastajana, vankeinhoito-osaston ylitarkastajalla ja vankeinhoidontarkastajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

8) kehitysjohtajalla ja neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

9) muilla virkamiehillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu viran edellyttämä koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.