1150/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

muuttaa 31 päivänä joulukuuta 1994 eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla antamansa päätöksen (1578/94) 6 §:n 1 momentin seuraavasti:

6  §
Naudan sukusolut ja niiden alkiot

Naudan siemennesteen sisämarkkinakaupassa on noudatettava neuvoston direktiiviä naudan siemennesteen terveysvaatimuksista 88/407/ETY. Siemenneste-erää tulee seurata neuvoston direktiivin 88/407/ETY liitteen D mukainen terveystodistus. Siemennesteen on oltava peräisinkeinosiemennysasemalta, jonka kaikki sonnit, siemennesteen luovuttaja mukaanlukien, on terveystodistuksen mukaisesti tutkittu seerumineutralisaatio- tai ELISA-kokeella kielteisin tuloksin IBR/IPV-tartunnan varalta.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY; EYVL N:o L 186, 28.7.1993, s. 28

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.