1132/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/92) 35 §:n 1 momentin 1 kohta, 37 §:n 1 momentti ja 54 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 1 momentin 1 kohta ja 54 §:n 1 momentin 2 kohta 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa asetuksessa (1032/94), seuraavasti:

35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin ja nuoremman upseerin virat sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat erikoisluokan ja 1―6 luokan opistoupseerin virat, sekä sotilasammattihenkilön virkoja;


37 §

Kelpoisuusvaatimuksena upseerin virkoihin on upseerin tutkinto.


54 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen 50 §:n 1 momentissa tarkoitetusta esityksestä tai esittelystä, kuitenkin siten, että:


2) majurin, komentajakapteenin, nuoremman upseerin sekä opistoupseerin, sotilasteknikon, sotilastaloudenhoitajan ja sotilasammattihenkilön virkaa vastaavaan tehtävään määrää 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen voimaantullessa luutnantin, yliluutnantin, kapteenin tai kapteeniluutnantin virassa palvelevat upseerit siirtyvät nuoremman upseerin virkoihin.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.