1121/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Asetus tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan tarkastuslautakunnasta 24 päivänä heinäkuuta 1964 annetun asetuksen (422/64) 2 §:n 1 ja 3 momentti ja 7 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentti 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (617/88), seuraavasti:

2 §

Tarkastuslautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, vähintään kaksi varapuheenjohtajaa sekä tarpeellinen määrä lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä ja vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavia jäseniä.


Lääkärijäsenellä tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä.


7 §

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, vähintään yksi lakimiesjäsen sekä lääkärijäsen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaa jäsentä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.