1117/1995

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön 6 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön (1697/92) 6 § seuraavasti:

6  §

Jos oikeuskanslerille tehdään hänen valvontavaltaansa kuuluvan henkilön tai yhteisön menettelyn johdosta kirjallinen kantelu ja on perusteita epäillä lainvastaista tai virheellistä menettelyä tapahtuneen tai jos oikeuskansleri muutoin havaitsee olevan aihetta puuttua menettelyyn, hänen on tutkittava asia. Oikeuskansleri ei kuitenkaan tutki kantelua, joka koskee yli viisi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.