1113/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995

Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan merimiesasiain neuvottelukunnasta 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun asetuksen (535/89) 3 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1220/89), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan ja yhden jäsenen varajäsenineen tulee edustaa työministeriötä, yhden jäsenen liikenneministeriön hallinnonalaa, yhden jäsenen sosiaali- ja terveysministeriötä sekä kolmen työnantaja- ja työntekijäjäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.


Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden työministeriö määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen saman viranomaisen tai järjestön esityksestä kuin asianomainen jäsen tai varajäsen oli määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.