Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1111/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1995

Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun asetuksen (666/94) 7 § seuraavasti:

7  §
Taloudelliset voimavarat

Joukkoliikenneluvan hakijalla ja haltijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen, jos hänen käytettävissään olevien varojen määrä on vähintään 50 000 markkaa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävää linja-autoa kohden. Jos linja-autossa on istumapaikkoja matkustajille enintään 22, määrä on 25 000 markkaa autoa kohden.

Varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan:

1) rahoitusomaisuus, mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nostamattomat luotot;

2) vaihto-omaisuus; sekä

3) vakuutena käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset.

Jos hakija tai haltija on luonnollinen henkilö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, voidaan varoiksi katsoa myös luonnollisen henkilön, yhtiömiesten tai vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen, vakuutena käytettävissä oleva omaisuus.

Liikennettä aloitettaessa tai autojen määrää lisättäessä käytettävissä olevien varojen määrä saadaan vähentämällä 2 ja 3 moment- tien mukaan lasketuista varoista liikenteen aloittamisesta tai autojen määrän lisäämisestä aiheutuvat autojen, toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintamenot. Käytettävissä olevia varoja tulee olla 1 momentissa mainittu määrä hakijan jokaista linja-autoa kohden.

Käytettävissä olevien varojen riittävyys osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla:

1) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai

2) todistuksella, jonka on antanut Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Edellä 5 momentissa tarkoitettu asiakirja on toimitettava lupaviranomaiselle joukkoliikennelupaa haettaessa ja uusittaessa. Erityisestä syystä joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen voi vaatia asiakirjan toimitettavaksi muulloinkin.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

Luvanhaltijan, joka on saanut oikeuden harjoittaa luvanvaraista henkilöliikennettä tiellä aikaisemmin kuin 1 päivänä kesäkuuta 1993, on esitettävä 7 §:n 5 momentissa tarkoitettu asiakirja lupaviranomaiselle viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 1999. Jos tällainen luvanhaltija hakee autojen määrän lisäystä edellä mainitun siirtymäkauden aikana, sen on jo tässä yhteydessä esitettävä asiakirja koko kalustostaan.

Lupaviranomainen vapauttaa aikaisempien säädösten mukaiset vakuudet, jos luvanhaltija toimittaa sille 7 §:n 5 momentissa tarkoitetun asiakirjan.

Neuvoston direktiivit 74/562/ETY; EYVL N:o L 308, 19.11.1974, s. 23, 89/438/ETY; EYVL N:o L 212, 22.7.1989, s. 101.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.