1107/1995

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995

Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1961 annetun eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen (431/61) 1 §:n 1 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 25 päivänä helmikuuta1994 annetussa asetuksessa (150/94) sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 3 kohta, jolloin nykyinen 3 kohta siirtyy 4 kohdaksi, seuraavasti:

1  §

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä säädetään:


2) toimittamalla julkaisuja ja muulla tavalla antaa tietoja, selvityksiä ja neuvoja, jotka koskevat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain, merimieseläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain soveltamista sekä siihen liittyviä seikkoja;-

3) huolehtia sosiaaliturvasta tehtyjen kansainvälisten sopimusten ja Euroopan unionin sosiaaliturvaa koskevien asetuksien sovellettavan lainsäädännön määräämiseen liittyvien säännösten toimeenpanosta; jaTämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.