1093/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1995

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 27 päivänä toukokuuta 1994 annetun asetuksen (420/94) 1 § ja 2 §:n 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a ja 2 b § seuraavasti:

1  §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 17 päivänä toukokuuta 1994 hyväksymästä päätöslauselmasta 918 (1994) ja 17 päivänä heinäkuuta 1995 hyväksymästä päätöslauselmasta 1005 (1995) ja 16 päivänä elokuuta 1995 hyväksymästä päätöslauselmasta 1011 (1995) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Ruandaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2  §

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske kuitenkaan:

1) aseiden ja sotatarvikkeiden myyntiä tai luovuttamista Ruandan hallitukselle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ilmoittamien maahantuontipaikkojen kautta;

2) Yhdistyneiden Kansakuntien Ruandan avustusoperaation (UNAMIR) toimintaa;

3) yksinomaan humanitaarisissa miinanraivausohjelmissa käytettäväksi tarkoitettuja räjähteitä, jotka toimitetaan Ruandaan turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 918 (1994) perustetun komitean suostumuksella.

2 a  §

Mitä 2 §:n 1 momentissa on säädetty, koskee myös aseiden ja sotatarvikkeiden myyntiä tai luovuttamista henkilöille Ruandan naapurivaltioissa, mikäli aseet tai sotatarvikkeet on tarkoitettu muiden kuin Ruandan hallituksen käyttöön Ruandassa.

2 b  §

Hakemus 2 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suostumuksen saamiseksi on toimitettava ulkoasiainministeriölle.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.