1079/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1995

Sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään sisäasiainministeriön hallinnonalalla toimivan julkisen notaarin suoritteiden maksuista lukuun ottamatta julkisen notaarin kaupanvahvistuksesta ja tiedoksiannosta perimiä maksuja, joista on säädetty erikseen.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Isyyslain (700/75) 15 §:n mukaisesta tunnustamislausuman vastaanottamisesta ja isyyslain 18 §:n mukaisesta kuulemisen toimittamisesta sekä hyväksymisen vastaanottamisesta ei peritä maksua.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisen notaarin suoritteista peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) protesti 100 markkaa;

2) tallelokeron avaaminen tai sulkeminen 200 markkaa ensimmäiseltä lokerolta ja jokaiselta seuraavalta lokerolta 30 markkaa;

3) ansioluettelon todistaminen 120 markkaa;

4) täysivaraisuustodistus 100 markkaa;

5) allekirjoituksen oikeaksi todistaminen 30 markkaa;

6) asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen 10 markkaa sivulta, kuitenkin enintään 100 markkaa asiakirjalta; sekä

7) ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 46/85) tarkoitettu todistus (apostille) 50 markkaa.

Muista suoritteista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995 ja on voimassa vuoden 1997 loppuun. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä päätöksellä kumotaan 17 päivänä marraskuuta 1993 annettu sisäasiainministeriön päätös julkisen notaarin suoritteiden maksuista (970/93).

Suoritteesta, joka on tilattu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleen maksupäätöksen mukaan.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 1995

Ministeri
Jouni Backman

Ylitarkastaja
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.