1039/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Asetus peruskouluasetuksen 134 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 134 §:n 1 momentin 1 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (176/91), seuraavasti:

134 §

Peruskoululain 74 §:n 2 momentissa tarkoitettuja oppilasta koskevia asioita ovat:

1) oppilaaksi ottaminen;


Lääninhallituksen päätöksestä, joka koskee 49 §:ssä tarkoitettua oppilaan arvostelua ja vuosiluokalta siirtämistä, ei saa valittaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.