1035/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Steiner-koulusta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (417/77) 6 a §, sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (300/93), seuraavasti:

6 a  §

Steiner-koulun 1―9 luokan oppilaan kurinpidosta on voimassa, mitä peruskoulun oppilaan kurinpidosta säädetään, ja 10―13 luokan oppilaan kurinpidosta ja koulunkäynnistä pidättämisestä, mitä lukion oppilaan kurinpidosta ja koulunkäynnistä pidättämisestä säädetään. Oppilaan erottamisesta päättää opettajakunta. Koulun on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan hankkimaan erotetulle peruskouluopetusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 23/95
SiVM 3/95

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.