1005/1995

Annettu Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1956 oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen (689/56) nimike, 2 §:n 3 momentti sekä 6 a §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti 23 päivänä maaliskuuta 1990 annetussa asetuksessa (286/90) ja 6 a § 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetussa asetuksessa (448/72), seuraavasti:

Asetus

oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta

2 §

Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä 166 markkaa. Lääkärille tai muulle terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalle maksettava palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 34 markkaa.


6 a §

Milloin 1 §:n 3 momentissa, 2 §:ssä, 3 §:ssä, 4 §:ssä tai 5 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen on suorittanut terveyskeskuksen palveluksessa oleva henkilö työaikanaan, suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus ja palkkio terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä elokuuta

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.