1003/1995

Annettu Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen 52 ja 53 §:n muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/92) 52 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa asetuksessa (1032/94), sekä

lisätään asetuksen 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti seuraavasti:

52  §

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen, 50 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa viroissa palvelevien osalta kuitenkin valtioneuvosto.


53  §

Määräaikaiseen virkasuhteeseen virkamieheksi nimitetystä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa virkamiehestä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1995.

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.