965/1995

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on muuttanut kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista 21 joulukuuta 1994 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1432/94) 2 §:ssä tarkoitetun maksutaulukon oheisen liitteen mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Talousjohtaja
Olavi Naulapää

Liite

MAKSUTAULUKKO:

Julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite
1) elintarvikelakiin perustuvat poikkeuslupapäätökset 1 000 mk
2) valtion tilintarkastuslautakunnan valituspäätökset 500 mk
3) ote tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä 60 mk arkilta
4) todistus tilintarkastaja- ja tilintarkastusyhteisörekisteristä 300 mk
5) kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset:
tilinpäätöksen valmistumisaikaa ja tilikautta koskevat poikkeuslupapäätökset 500 mk
muut kirjanpitolautakunnan poikkeuslupapäätökset 3 000 mk
6) ulkomaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely 12 000 mk
7) poikkeuslupapäätökset kuulua osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia niitten toimihenkilönä 500 mk
8) poikkeuslupapäätökset toimia osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana 500 mk
9) poikkeuslupapäätökset toimia elinkeinonharjoittajana 500 mk
10) poikkeuslupapäätökset kuulua yhdistyksen tai säätiön hallitukseen, toimia säätiön nimenkirjoittajana tai tilintarkastajana 500 mk
11) kiinteistönvälittäjäntutkintoon osallistuminen ja kiinteistönvälittäjätutkinnosta annettava todistus 450 mk
12) välipäätökset kaivoslain hakemusasioissa 50 mk
13) kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvät päätökset 250 mk
14) kaivosrekisteriote 80 mk arkilta
15) turvavarastojen käyttölupapäätökset 1 000 mk
16) sähkölakiin perustuvat valituspäätökset 500 mk
17) päätös maan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 14 500 mk
18) päätös nettoteholtaan vähintään 10 megawatin, yksinomaan tai pääasiassa öljypolttoaineita käyttävän voimalaitoksen rekentamislupahakemukseen tai hakemukseen olemassa olevan, nettoteholtaan vähintään 10 megawatin voimalaitoksen muuttamisesta
käyttämään yksinomaan tai pääasiassa öljypolttoaineita 18 000 mk
19) kauppakamarisääntöjen vahvistamispäätökset 500 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.