955/1995

Annettu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 1995

Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut saaristokuljetusten tukemisesta 28 päivänä huhtikuuta 1982 annetun valtioneuvoston päätöksen (311/82) 5 §:n 1 momentin ja

lisännyt päätökseen siitä 7 päivänä heinäkuuta 1983 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (621/83) kumotun 7 §:n tilalle uuden 7 §:n, seuraavasti:

5  §

Kuljetustukea tämän päätöksen mukaan maksetaan pienen ja keskisuuren yrityksen 1 §:ssä tarkoitetuilla alueilla jalostamien tuotteiden kuljetuksesta.


7 §

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan tässä päätöksessä yritystä, jonka henkilökunta on enintään 250 henkilöä ja jonka vuotuinen liikevaihto on enintään 120 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma enintään 60 miljoonaa markkaa.

Milloin pienen tai keskisuuren yrityksen omistajana on suuri yritys, saa suuren yrityksen omistusosuus tai useampien suurten yritysten omistusosuus yhteensä olla osakeyhtiömuotoisen pienen tai keskisuuren yrityksen pääomasta enintään 1/4, jotta pieni tai keskisuuri yritys voi saada kuljetustukea.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Tätä päätöstä sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Teollisuusneuvos
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.